Dobrý spisovatel pro pero i přes plot skočí

Administrátor

Studentská modlitba

Myslím, že název mluví za vše.
Ó, Pane náš,

Řediteli všemocný a veliký,

vyslyš naše nehodné hlasy a chválu,

kterou Tobě pějeme

a Tebe vzýváme.

Nakrm nás, Pane,

a dej nám školní jídelnu

a ji plnou,

když skončena jest naše výuka.

Hovoř k nám, Pane,

skrze hlas školních amplionů v časech těžkých

a utěš nás v naší bídě,

když myjeme tabuli, Pane,

Tobě zasvěcenou a Tebou požehnanou.

Nechť vzkvétá, Pane,

království Tvé na Zemi,

skrze profesory, Pane,

tvé učedníky;

nechť vzkvétá i skrze uklízečky a školníka, Pane,

tvé služebníky.

Dej nám, Pane,

svá nebeská potěšení,

nechť jsou nám uděleny přestávky dlouhé

a nechť jsou oslavovány provždy, Pane,

Tvých zvonů zvukem.

Dohlížej, Pane,

na profesory, své učedníky,

aby nemnohými úkoly nás týrali

a k vědění málo nutili,

ano;

ačkoli nás tím oddalují, Pane,

Tvé boží moudrosti.

Ochraňuj nás, Pane,

v době maturitních zkoušek,

nechť úmorná práce neruší náž spánek.

Dej nám, Pane,

mírné zkoušející

a hojnost vyznamenání v těžkých časech.

A přijmi nás, Pane,

až poznáme mnohé fakulty pedagogické,

k sobě na věčnou spásu po bok profesorů, Pane,

Tvých učedníků,

abychom obstáli při posledním soudu

a mohli se věčně radovat, Pane,

v Tvé kanceláři, v zemi zaslíbené.

kAMEN

Žádné komentáře