Dobrý spisovatel pro pero i přes plot skočí

Administrátor

O vzniku obce Stodůlky

Tohle je slohovka na téma VTIPNÉ ZPRACOVÁNÍ NÁZVU PRAŽSKÉ ČTVRTI. 
O vzniku obce Stodůlky


Stodůlky jsou dnes téměř okrajovou částí našeho hlavního města, jejíž název jste již nepochybně slyšeli. Napadlo vás už ale někdy, jak toto jméno vlastně vzniklo? O tom je právě tento text, s jehož pomocí se dostanete hluboko do historie, do dob, kdy Stodůlky ještě nebyly Stodůlkami ani součástí Prahy.

Není důležité, jak se tehdy obec jmenovala, ale pracovně jí říkejme třeba Lhota.

Tak tedy, Lhota byla jednou z nejkrásnějších vesnic Středních Čech, spravovaná váženým starostou Kachnou. Nádhera této obce se ale vůbec nezamlouvala sousednímu starostu Papáčkovi, správci naopak jedné z nejošklivějších vsí, jejíž jméno budiž zatím ponecháno v tajnosti.

Jednou se sešli náhodou v jedné pražské putyce oba pánové, a pan Kachna, posilován mohutným přísunem piva, dosti nevybíravě líčil nerudnému Papáčkovi rozsah lhotské úrody. Při další narážce na ohyzdnost jeho města starosta Papáček vyletěl:

„Vaše obilí mě nezajímá ani v nejmenším! Stejně o to všechno přijdete!“

„Pche! Přijdeme. A kdy se má ta událost stát?“

„Do sedmi dnů nebudete mít ani zrníčko pšenice, jako že jsem Papáček!“

„Jestli ano, ať si své obce vyměníme!“

„Platí!“

Unáhlená odpověď nedala panu starostovi vůbec spát, ale bezesná noc přinesla svůj plod v podobě spásného nápadu. Hned příštího rána se vydal pátrat po nějakém krysaři - a také ho našel. Za trochu zlata byl zosnován ďábelský plán.

Následujícího večera byl v ulicích nejmenované vsi spatřen muž s píšťalou, který odváděl místní hlodavce směrem ke Lhotě.

Pár dnů stačilo, aby se havěť dostatečně rozšířila. Starosta Kachna, vztekle skřípaje zuby, musel sbalit svých pár švestek a stěhovat se do Papáčkova statku.

Na znamení svého triumfu chtěl nový starosta Lhoty vesnici přejmenovat takovým způsobem, aby poukazovala na škody způsobené místní úrodě. A protože každý, kdo se podíval na bývalé pole, viděl na sto důlků myší a hrabošů, nese dodnes čtvrť název Stodůlky.

Avšak i pan Kachna chtěl dát názvem své vsi zřetel do historie. A tak, jelikož ho sok vyhnal zlým činem, dostala obec jméno Zličín.

Žádné komentáře