Dobrý spisovatel pro pero i přes plot skočí

Administrátor

Jak udělat díru do světa

Moje závěrečná práce z čj a můj první fejeton.

 Jak udělat díru do světa?

 

To je otázka snadno zodpověditelná, ale těžce proveditelná. Ne každý má ten dar být zručný ve vstřelování titěrného puku přes rozložitého kanadského brankáře do sítě nebo vymyslet princip jaderné elektrárny.

"Díry do světa" vznikají - jak vám mnoho zdárných mozků a svalovců potvrdí - intenzívním tréninkem již od útlého dětství a hlavně stále pevnou vůlí s tím "neseknout". Takový capart plove po obvodu bazénu pod dohledem trenéra a rodiče, jehož odvěkým snem je spatřit potomka na stupni vítězů plavecké olympiády; avšak v okamžiku, kdy malý atletický adept nezvládne tempo a je zachraňován svými pozorovateli křičíce: "Už nechci!", je nad slunce jasnější, že hornina jimi vybraná je pro prorážení díry příliš pevná.

Jak však postupovat, když chce jeden vyniknout i přes opomenutí dvou výše zmíněných faktorů? I pro tyto jedince je tu řešení; stačí - v případě podstoupení jistých nezbytných zkušeností - lámat rekordy v paralympiádě nebo jako inženýr poutze sestrojit perpetuum mobile.

Co však počít, nejsem-li inženýr ani handicapovaný? Četl jsem o kytaristovi své oblíbené skupiny, že se začal svému nástroji věnovat v sedmnácti letech. Nikdy není pozdě začít, dí náhodný čtenář a zahájí chaotické mlácení do kláves svého Petrofu, až vyčerpaný, se zlámanými prsty a zchromlým sluchem, putuje přímo na pohotovost.

Jiný si třeba řekne, že není nezbytně nutné se opičit po hudebnících. Zkusí to tedy s přespolním během v plné polní. Ještě jsem neměl tu čest se s ním seznámit, ale troufám si odhadnout, že momentálně spočívá na lůžku hned vedle náruživého pianisty.

Další, ten, který se vyzná v chemii a strojním inženýrství, zkusí své štěstí s umělým deštěm. Vyleze tedy na vrch Praděd, obtěžkán součástmi svého vynálezu, jenžto vzápětí spustí. Pravda, déšť - jedna báseň, avšak s ním přicházejí hromy a blesky na hlavu nebohého strůjce. Tento pak nekončí na pohotovosti, nýbrž rovnou v márnici.

Jako další se nenechává odradit začínající profesor zabývající se astrofyzikou. Sestavuje nový typ kosmického dalekohledu, s nímž dohlédne až za hranice nám známého vesmíru, a už už padá jeho zrak na dosud neobjevenou planetu. Vtom ho něco bací do hlavy a nadšený badatel se kácí k zemi, následován svým vynálezem. Takto se obyvatelé cizích světů chrání před objevením.

Jak vidno, prorazit díru do světa není žádná procházka růžovým sadem. Vyžaduje to mnoho obětí i času, nemluvě o fyzickém zdraví. A pokud ani vy nepatříte k těm vyvoleným, máte ještě jednu možnost: zhotovte palici, která tu díru do světa udělá za vás.

Žádné komentáře