Dobrý spisovatel pro pero i přes plot skočí

Mixy

Tady lze najít série více básniček více autorů.

Celkem pět básní od členů našeho dramatického kroužku.
Od spisovatelky Nightrhatty.
Tento mix básniček vznikl při posledním setkání obou dosavadních adminů.